Elastyczna platforma B2B

Poznaj możliwości konfiguracji

Nasza elastyczna platforma B2B gwarantuje możliwość dostosowania do własnych potrzeb w wielu obszarach!


Pulpity klienta

System Automico B2B pozwala na definiowanie różnych pulpitów dla różnych grup klientów. Sam możesz wybrać w jaki sposób dane elementy mają być ułożone na pulpitach oraz zdecydować, które z dostępnych informacji chcesz pokazać danej grupie klientów. System udostępnia klientom między innymi poniższe elementy:

 • Faktury (z podziałem na zapłacone i niezapłacone)
 • Zamówienia (z podziałem na etapy na których się znajdują)
 • Zapytania ofertowe (również z podziałem na etapy)
 • Ogłoszenia i promocje
 • Główne informacje o firmie klienta (np. NIP, adres itp.)


Cechy produktów i filtry wyszukiwania

W platformie Automico B2B masz możliwość samodzielnego dodawania atrybutów produktów, które pomogą klientom w wyszukaniu odpowiedniego produktu. Cechy produktów mogą przyjąć postać:

 • Pól tekstowych
 • Pól jednokrotnego wyboru
 • Pól wielokrotnego wyboru
 • Pól liczbowych


Stany magazynowe

W naszym systemie B2B można określić dostępność i formę wyświetlania stanów magazynowych. System umożliwia na przykład:

 • Definiowanie dowolnych opisów dla różnych przedziałów dostępności towaru
 • Wyświetlanie stanów magazynowych liczbowo – zgodnie z danymi z systemu handlowo-magazynowego
 • Wyświetlanie dostępności towaru w formie graficznej


Uprawnienia

Administrator systemu Automico B2B ma możliwość zarządzania uprawnieniami względem różnych grup użytkowników systemu. Można zdefiniować różne zestawy uprawnień dla różnych grup klientów przy pomocy czytelnego i prostego w obsłudze panelu.


Rozbudowany panel administracyjny

Automico B2B udostępnia zaawansowany panel administracyjny, w którym można zdefiniować mnóstwo parametrów zarządzającym przebiegiem procesów w systemie. Wszystkie te parametry są opisane czytelnymi podpowiedziami, dzięki czemu nie ma potrzeby wertowania opasłej dokumentacji.

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz